Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Egzamin dyplomowy - PŁATNOŚCI
Notice for: WSZOP
Date of publication: 6/22/2020
Date of validity: 9/30/2020
Contents:
        


Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z § 9 Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia we WSZOP: 
„Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego/końcowego/kursowego jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych”.
Oznacza to konieczność uregulowanie wszystkich opłat związanych z obroną pracy dyplomowej (archiwizowanie pracy, opłata za dyplom), wszystkich opłat czesnego ( włącznie z czesnym z terminem płatności 02.07.2020 r. ) oraz opłat dodatkowych ujętych w umowie zawartej z Uczelnią.

Opłaty powinny zostać wniesione na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię widoczny po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu ( zakładka Finanse / Dane do przelewów ).

W sprawach związanych z rozliczeniami finansowymi proszę o kontakt na adres e-mail: mpanka@wszop.edu.pl lub kasa@wszop.edu.pl


Z poważaniem

Specjalista ds. rozliczeń ze studentami / Kasjer
Małgorzata Pańka
      
Author: Pańka Małgorzata
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b21 Copyright (c) 2020 APR System