Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Informacja w sprawie opłat za studia
Notice for: WSZOP
Date of publication: 3/23/2020
Date of validity: 9/30/2020
Contents:
        
P.T. Studenci, informujemy, że opłaty za studia pozostają wymagalne zgodnie z zawartą z Uczelnią umową edukacyjną.

Na podstawie Zarządzenia Rektora WSZOP z dnia 17 marca 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania. Zajęcia przypadające na czas zawieszenia realizowane są w formie e-learningowej. Informacje o dostępie do Platformy Edukacji Zdalnej WSZOP są umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie. 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału studentów (np. laboratoria, zajęcia z wychowania fizycznego) zostaną zrealizowane do końca semestru, tj. do 30 września br. (z zachowaniem w miarę możliwości pełnej przerwy wakacyjnej).

Organizacja roku akademickiego, w tym sesja egzaminacyjna, może ulec zmianie.

Informacje na aktywności na Platformie Moodla będą umieszczane systematycznie w Wirtualnym Dziekanacie.

Specjalista ds. rozliczeń ze studentami / Kasjer
Małgorzata Pańka 

      
Author: Pańka Małgorzata
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b21 Copyright (c) 2020 APR System