Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Opłaty wynikające z umowy edukacyjnej
Notice for: WSZOP
Date of publication: 11/28/2019
Date of validity: 12/31/2019
Contents:
        
Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z Regulaminem odpłatności za studia, czesne opłacane miesięcznie należy wnosić do 2 dnia każdego miesiąca, przez 10 miesięcy, od października do lipca włącznie. 

Opłata czesnego za m-c grudzień 2019 r. powinna zostać uregulowana w terminie do 2 grudnia 2019 r.

Przypominam jednocześnie, że zodnie z Regulaminem odpłatności za studia:
- za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy WSZOP
- w przypadku niedokonania wpłat w wyznaczonych terminach naliczone są odsetki ustawowe od daty, w której wpłata była wymagana
- opłaty dodatkowe wnoszone są w terminie 14 dni od daty ich wymagalności.
- Student wnosi opłaty na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię
- Słuchacz studiów podyplomowych wnosi opłaty za studia podyplomowe na rachunek bankowy wskazany w urnowie
o świadczenie usług edukacyjnych.
- Student / Słuchacz jest zobowiązany co najmniej raz w miesiącu sprawdzać stan swoich zobowiązań w serwisie informatycznym Wirtualny Dziekanat w celu zweryfikowania salda.

Obowiązujący Państwa Regulamin odpłatności znajduje się na stronie internetowej Uczelni pod linkiem:
http://www.wszop.edu.pl/studenci/akty-prawne,2,2,1180,106,1180

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 032 355-97-80 lub na adres e-mail: mpanka@wszop.edu.pl

Specjalista ds. rozliczeń ze studentami / Kasjer
Małgorzata Pańka
@: mpanka@wszop.edu.pl
T: 032 355-97-80


      
Author: Pańka Małgorzata
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b14 Copyright (c) 2019 APR System