Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Welcome!

Welcome to the VIRTUAL DEAN'S OFFICE

This application presents all the information about your University.

Notices
New Priority Subject of the notice Date of publication  
High Skreślenie z listy Studentów/Słuchaczy wynikające z zaległości finansowych 12/7/2019 Show
High Opłaty za studia - GRUDZIEŃ 2019 r. 12/7/2019 Show
High Egzamin dyplomowy - PŁATNOŚCI, KARTA OBIEGOWA 11/28/2019 Show
High Opłaty wynikające z umowy edukacyjnej 11/28/2019 Show
High Saldo rozliczeń finansowych z tytułu opłat za studia 10/24/2019 Show
High UPOWAŻNIENIE - formalności dokonywanie na rzecz Studenta przez osoby trzecie 10/24/2019 Show
High Wpłaty za studia dokonywane na rachunek bankowy 10/24/2019 Show
High OPŁATY ZA STUDIA 10/24/2019 Show
High Zmiana danych do logowania 7/24/2019 Show
High UPOWAŻNIENIE - formalności dokonywanie na rzecz Studenta przez osoby trzecie 5/30/2019 Show
High UPOWAŻNIENIE - formalności dokonywanie na rzecz Studenta przez osoby trzecie 4/6/2019 Show
Medium Biblioteka w dniu 10.12.2019 nieczynna 12/7/2019 Show
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b14 Copyright (c) 2019 APR System